Igaz Szó, 1974. január-június (22. évfolyam, 1-6. szám)

1974-01-01 / 1. szám

TARTALOM IRODALOM ÉS ISKOLA MARKÓ BÉLA: „VERT HADAK VAGY VAKMERŐ REMÉNYEK?“ 112 ÉLTETŐ JÓZSEF: AD USUM MATURANDI — FEKETE CSILLAG 120 SZEMLE LASZLÓFFY ALADAR: BÜCSÜ DARVAS JÓZSEFTŐL 125 NAGY PAL: TOMCSA SÁNDOR: A FELLÁZADT POFOZÓGÉP 126 MÓZES ATTILA: KISS JENŐ: AZ EMBER ÉS A TENGER 127 TÖMÖRY PÉTER: VICTOR ION POP A: URAM, IRG ALMAZZ 129 BARTIS FERENC: KATONA SZABÓ ISTVÁN: SZAKÍTÁS 131 FABIAN SÁNDOR: MÁTÉ IMRE: FORGÓ TÁNCBAN 132 HAJDÚ GYŐZŐ: A SZERKESZTŐ ASZTALA 135 KILÁTÓ AKIK SZERZŐDÉST KÖTÖTTEK AZ IDŐVEL (szj) 138 PABLO NERUDA: SZERETNÉK VISSZATÉRNI DÉLRE; JOAQUÍN NÉLKÜL (Versek; Jánosházy György fordításai) 139 EZRA POUND (Sz. F ) 141 EZRA POUND: EGYEZSÉG; DE AEGYPTO (Versek; Szemlér Ferenc fordításai) 141 GÜNTHER EICH: LELTÁR; NYÁRVÉG; A KÉK ZEKÉS FÉRFI (Versek; Szász János fordításai) 143 INGEBORG BACHMANN: A JÁTÉK VÉGET ÉRT (Vers; Károlyi Árny fordítása); ROMHALMAZ (Vers; Hajnal Gábor fordítása) 144 MAX JACOB: FOX AVAGY PICASSO A BATEAU-LAVOIRBAN (Horváth Andor fordítása) 146 TALÁLKOZÁSOK (B. S.) 148 MIHAIL ISZAKOVSZKIJ: BÜCSÜ (Vers; Bölöni Sándor fordítása) 148 JAROSZLAV SZMELJAKOV: HA ÉN MEGBETEGSZEM ... (Vers; Bölöni Sándor fordítása) 149 W. H. AUDEN: BALLADA (Képes Géza fordítása) 150 KÜLFÖLDI SZERZŐK 152 HALLER JÓZSEF illusztrációi 27, 35, 41 SZALAY LAJOS rajzai 23, 68, 91, 98, 110, 134 PICASSO rajzai 140, 147, 151 SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: GÁLFALVI ZSOLT, HAJDÚ GYŐZŐ (főszerkesztő), JÄNOSHÄZY GYÖRGY (főszerkesztő-helyettes), KISS JENŐ, KOVÁCS GYÖRGY, PAPP FERENC, SÜTŐ ANDRÄS A szerkesztőség címe: Marosvásárhely — Tírgu-Mure?, Str. Sfaturilor 1. Telefon: 14158, Kiadóhivatal: Bucure?ti, Sós. Kiseleff 10. Előfizetéseket felvesz minden postahivatal és kézbesítő, a Sajtóterjesztő Központ minden fiókja. Elő­fizetési díj egy évre 96,— lej, egy szám ára 8,— lej. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza. Nyomdaipari Vállalat, Marosvásárhely, 204—1973 i üycivtuífvfíányf Iniíü kMvtaia /.AH *.t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék