Állami Főgimnázium, Ipolyság, 1917

/ 1917—18. ISK. ÉV AZ IPOLYSÁGI M. KIR. ÁLLAMI F Ő G I M NAZI U M V. É R T E S I T (3 ) E. KÖZLI : BARCZÁN ENDRE IGAZGATÓ. IPOLYSÁG, 1918. NEUMANN JAKAB KÖNYVSAJTÓJA. P6ZS6NYI TANKERÜLET.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék