Irodalmi Szemle, 1958

1958/1

TARTALOM FÄBRY ZOLTÁN: „Ideje már bizony“ ­TŐZSÉR ÁRPÁD: Két vers — — — — — — — — — SZABÖ BÉLA: Naplórészlet - -- -- -- -­VERES JÁNOS: Tanyán (vers) ------­CSONTOS VILMOS: Ki sáfárkodni képtelen (vers) - - - _ _ TÖRÖK ELEMÉR: Viruljon ki újra (vers) -----­ÄSGUTHY ERZSÉBET: Aratás (vers) -----­B. DÁVID TERÉZ: Ruzsicska (elbeszélés) - - - ­BÄBI TIBOR: Négy vers EGRI VIKTOR: Mikor a hárs virágzik (színjáték - résziét) DÉNES GYÖRGY: Három vers - -- -- -- -­GÄLY OLGA: Tilalom (vers) ------­MÁRTONVÖLGYI LÁSZLÓ: Forbáth Imre hatvan éve elé ­FORBÄTH IMRE: Kiadatlan verseiből - -- -- -- ­SIMKÖ TIBOR: Két vers - -- -- -- -- -­MÄCS JÖZSEF: Zátonyon (elbeszélés) -----­MOJZES ILONA: Vallomás (vers) - -- -- -- ­CSELÉNYI LÁSZLÓ: Két vers - -- -- -- -­PÉTERFY GYULA: Emberek hétköznapjai (karcolatok) - - - ­MONOSZLÖY M. DEZSŐ: Két vers - -- -- -- -­GYÜRE LAJOS: Két vers - -- -- -- -- - _ NAGY OLIVÉR: Szemek varázsa (vers) - - - - ­DÉNES GYÖRGY: Emberek a hóban (elbeszélés) - - - - ­GYURCSÖ ISTVÁN: Három vers - -- -- -- -­HÍD DR. ANDREJ MRÄZ: Néhány észrevétel a mai szlovák irodalomról — — — KAREL HYNEK MÄCHA: Dal Nagy-Idáról - -- -- -- -- ­SAS ANDOR: Cseh nemzetébresztő a diéták városában _ - ­MŰFORDÍTÓINK MŰHELYÉBŐL P. O. HVIEZDOSLAV: Ezso Vlkolinszky (részlet - fordította Monoszlóy M. Dezső) HEINRICH HEINE: A rabszolgahajó (fordította^ Rácz Olivér) - - - - ­LEONYID MARTINOV: Négy vers (fordította Tóth Tibor) -----­LÁTÓHATÁR A szépirodalom fejlődésének törvényszerűségei - -- -- -- -­— ŕ — ; Mi az avant-garde 1958-ban? — — — — ^ — — — ~ — — SA: Viták a szocialista realizmus és Lukács György körül — — — — — — Gály Iván: A XX. század művészete - -- -- -- -- -­FIGYELŐ Embertelenség kimondhatatlansága (Fábry Zoltán) — — — — — — — — Egy verskötet friss és hagyományt-őrző értékei (Sas Andor) - - - - — Gondolatok és gondolatébresztések a Nádas Házak olvasása után (Turczel Lajos) A csehszlovákiai magyar irodalom és egy csehszlovákiai magyar regény (Rácz Olivér) Nagy Irén regénye a kispolgári világ halódásáról (Tanya Pál) — — — — — Zdenek Pluhar regénye a hontalanokról ( — tht — ) — — — — — — — — Du Gard és a realizmus (E. V.) — — — — — — — — — — — — Ňyikulin: Ködös hajnal (M. M. D.) — — — — — — — — — — — — Colette: Zsendülő vetés (G. I.) — — — — — — — — — — — — NYELVMŰVELÉS MAYER IMRE: Idegen szók a magyar nyelvben - -- -- -- ­PESTHY MÁRIA: Ami szemet szúr — — — — — — — — 3 7 9 24 26 26 26 27 30 33 48 49 52 57 59 61 70 71 73 76 77 78 80 84 87 90 92 101 102 104 106 112 115 118 124 136 140 144 148 151 153 155 156 158 160 LŐRÍNCZ GYULA rajzai és SZABÓ GYULA fametszetei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék