Irodalmi Szemle, 2008

2008/1

Számunk szerzői Aich Péter (Pozsony) Ardamica Zorán (Fülek) Bodnár Éva (Kistárkány) Czapáry Veronika (Budapest) Csáky Károly (Ipolyság) Fonod Zoltán (Pozsony) Hradil Mária (Komárom) Jókai Anna (Budapest) Juhász Dósa János (Balogfalva) Kulcsár-Szabó Zoltán (Budapest) Misad Katalin (Dunaszerdahely) Mizser Attila (Fülek) Pomogáts Béla (Budapest) Szalay Zoltán (Vajka) Tóth Krisztina (Budapest) Varga Imre (Tinnye) Wass Albert (1908-1998) Az Irodalmi Szemle megvásárolható SZLOVÁKIÁBAN a Kultúra Könyvesboltban (Pozsony, Nám. 1. mája 12.) a Tompa Mihály Könyvesboltban (Rimaszombat, Hlavné nám. 17.) a Tompa Mihály Könyvesboltban (Tornaija, Mierová 17.) a Kultúra Könyvesboltban (Nagykapos, Hlavná 21.) a Kultúra Könyvesboltban (Kassa, Hlavná 17.) a Mécs László Könyvesboltban (Királyhelmec, Hlavná 49.) a Kultúra Könyvesboltban (Komárom, Nám. Klapku 2.) a Kultúra Könyvesboltban (Érsekújvár, Michalská bašta 4.) a Kultúra Könyvesboltban (Rozsnyó, Čučmianska 17.) MAGYARORSZÁGON az írók Boltjában (1061 Bp., Andrássy út 45.) a Századvég Könyvkereskedésben (1053 Bp., Veres Pálné u. 4—6.) a Pont Könyvesboltban (1051 Bp., Mérleg u. 6.) IRODALMI SZEMLE mesačník pre literatúru, kritiku, spoločenské vedy a publicistiku Vydáva Madách-Posonium, vydavateľstvo kníh a časopisov s.r.o. s finančným príspevkom Ministerstva kultúry SR a nadácia „Rodná zem” v MR Šéfredaktor: Zoltán Fónod. Grafická úprava a obálka: Lajos Varga. Jaz. úprava: Jolán Kiss. Adresa redakcie: Devätinová ul. 54, P.O.BOX 11, 820 11 Bratislava. Telefon: 02/45 52 35 17 Tlač: Pelikán s.r.o., Holice/Stará Gala Rozširuje: PrNS. a. s. Objednávky na predplatenie tlače prijíma PrNS a. s. Cena jedného čísla: 20,- Sk. Predplatné na polrok 120,- Sk, na rok 240,-Sk INDEX 49 244 ISSN 1336-5088 IRODALMI SZEMLE Kiadja a Madách-Posonium Könyv- és Lapkiadó Kft. Pozsony. A lap megjelenését támogatja a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Szülőföld Alapítványa Szerkesztőség: Devätinová ul. 54., P.O.BOX 11, 820 11 Bratislava Nyomta a Pelikán nyomda, Ógelle/Holice Egyes szám ára: 20,- Sk. Előfizetés félévre 120,- Sk, egy évre 240,- Sk Teijeszti a kiadó és a PrNS a. s. AZ IRODALMI SZEMLE az Interneten is megtalálható: www.irodalmiszemle.sk és a www.hhrf.org/madach-posonium ,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék