Kozocsa Sándor szerk.: Irodalomtörténet, 1943. 32. évfolyam

TARTALOM TANULMÁNYOK. Oldal Sándor István: Ady és a gyermek 1 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Alszeghy Zsolt: A trencséni magyar jezsuitadrámák forrásaihoz.. lí Lengyel Miklós: A költő kikapcsolódása a társadalomból 14 BÍRÁLATOK. Herczeg Ferenc. — Nemzeti Szinliáz 1941.— Gulyás Pál: A biblio­gráfia kézikönyve. — Várdai Béla: К ab magyar tájakon.— Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum Egyesület története és feladatai. — Halász Előd: Nietzsche és Ady. — Gál István: Babits és az angol irodalom: — Jóború Magda: Akadémiai drámai pályaművek 1857—88. — Ács Tivadar: New-Buda. — Monoki István: A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt. — Vájlok Sándor: Petőfi a tótoknál. — Polgári iskolai taná­rok élete és munkái. — Reminiczky Erzsébet: Ady hatása lí ­ránkra 17 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. Folyóiratok 25 FIGYELŐ. Ismeretlen bírálat Kodály Zoltánról. — Hogyan készült Vajda Já­nos költeményei válogatott gyűjteményének kiadására ? — Adalékok Kónyi János életéhez. — Olasz könyv Petőfiről. — Hírek. — Elhunytak. — Titkári jelentés. — Társasági ügyek 29 A folyóirat évenként négy füzetben jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék