Kozocsa Sándor szerk.: Irodalomtörténet, 1944. 33. évfolyam

TÁRTALOM TANULMÁNYOK. Oldal Brisits Frigyes : Czinke Ferenc egyetemi tanári kinevezésének tör­ténete 1 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Alszeghy Zsolt: Adalék a magyar regény előzményeihez 14 Tolnai Gábor: Bod Péter és Teleki József 17 BÍRÁLATOK. Écsy Ö. István : Pálóczi Horvátli Ádám Holmijának negyedik da­rabja. — Kereesényi Dezső : Régi magyar próza. Galamb Sándor : A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. II. kötet. — Voinovicli Géza : írók és költők. — Szenteleky Kornél iro­dalmi levelei. La cour de Louis XV. — Kisbán Emil : Tor­dasi és kálózi Sajnovics János. — Kaszab Andor : Losonc és környéke a magyar irodalomban. Rajczy Mária Mechtilda I. M. L. : Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyomá­nyai. — Sárkány József : Cegléd az irodalomban. — Serfőző József : Szentiványi Márton S. J. munkássága a XVII. század küzdelmeiben. — Kulcsár Adorján : Olvasóközönségünk 1800 táján. — Nagy Péter : A francia klasszikus dráma fogad­tatása Magyarországon. Vitéz Doroghy Ferenc : Somló Sán­dor színművei. — Tudósy Margit : Tóth Árpád költészete. — Csajkos Éva : Lirai költészetünk a XIX. és XX. század for­dulóján 20 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. Folyóiratok 30 FIGYELŐ. Egy jezsuita-dráma magyar vázlata. — Német regény Petőfiről. — Egy ismeretlen Petőfi-paródia. — Ambrus Zoltán - és Ady Endre. — Hírek. — Elhunytak. — Titkári jelentés. Tár­sasági ügyek. 33 A folyóirat évenként négy füzetben jelenik meg. 51 0 0 4 В 0 5 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék