Kozocsa Sándor szerk.: Irodalomtörténet, 1946. 35. évfolyam

TARTALOM. TANULMÁNYOK. Oldal Alszegliy Zsolt : Vörösmarty-könyvem zárófejezete 1 Scheiber Sándor : József Attila istenes verseinek tárgy- és képzet­történeti hátterc 13 KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Yárdai Béla : Százéves vármegye-szatírák 24 Lengyel Dénes : Börtönvirágok 28 BÍRÁLATOK. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karának kéziratos doktori értekezései а г 1944—45. tanévből. — Zsigmond Ferenc: Orosz liatások irodalmunkban. — Lukács György : írástudók felelőssége. — Waldapfel József : Katona József. — Angyal Endre : Udvari kultúra, udvari költészet. •— Révész Mihály : A Népszava története. — Zadjeli Schlachta Etelka soproni naplója. — Ney Klára Mária : Ney Ferenc élete és munkás­sága. — Kálmán László : A színházesztétika rendszere. — Vargha Anna : Justus Lipsius és a magyar szellemi élet. —• Böőr György: A magyarországi ruszin időszaki sajtó а XIX. században. — Radó Polyearpe : Répertoire hyninologique des manuscrits liturgiques dans les bibliothèques de Hongrie .... 33 FOLYÓIRATOK SZEMLÉJE. Folyóiratok 52 FIGYELŐ. Teleki László gyermekkori drámái. — Vörösmarty két költemé­nyének változata. — Néhány adat Dőczi Lajos soproni vonat­kozásaihoz. — Orosz hatások Mikszáth műveiben. — Az első Babits-előszó. — Alszeghy Zsolt indítványa. — Titkári jelen­tés. — Társasági ügyek. —- Helyreigazítás 54 A folyóirat évenként négy füzetben jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék