Bóka László szerk.: Irodalomtörténet, 1962. 50. évfolyam

Bibliográfia - A rokontudományok folyóiratainak magyar irodalomtörténeti vonatkozású írásai 1959-ben. (Gyűjt.: Kozocsa Sándor, ifj., szerk.: Kemény G. Gábor.) 336–360. p.

P[ók] Lfajos]: Dramaturgia. [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 11. sz. 848—849. p. P[ók] Lfajos]: Az esszé. [Cikk.] A Könyv­táros 1959. 9. sz. 696. p. Pfók] Lfajos]: Fejlődésregény. [Glossza.] A Könyvtáros 1959. 5. sz. 376. p. Pók Lajos: Gelléri Andor Endre: Varázsló, segíts! Összegyűjtött novellák. [Ism.j A Könyvtáros 1959. 11. sz. 866—867. p. Pfók] Lfajos]: Képes Géza: Finn versek és dalok. [Isin.] A Könyvtáros 1959. 9. sz. 707—708. p. Pfók] L[ajos]: Klasszikus, klasszicizmus. [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 4. sz. 286. P­Pfók ] Lfajos]: Műfordítás. [Cikk.] A Könyv­táros 1959. 8. sz. 622—623. p. Pfók] Lfajos]: Nagy Imre: Álmatlan éj. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 3. sz. 226. p. Pók Lajos: Nagy Lajos: író, könyv, olvasó. I—II. Válogatott cikkek és tanulmányok. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 5. sz. 397. p. Pfók] Lfajos]: Naturalizmus. [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 6. sz. 450—451. p. Pfók] Lfajos]: Népmese. [Glossza.] A Könyvtáros 1959. 1. sz. 35. p. Pfók] Lfajos/: Önéletrajz. [Glossza.] A Könyvtáros 1959. 2. sz. 132—133. p. [Az önéletrajz irodalmi változatairól.] Pfók] Lf ajos]: Szabó Magda: Neszek. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 1. sz. 70. p. Pfók] Lfajos]: Útirajz-irodalom. ICikk.j A Könyvtáros 1959. 10. sz. 779—780. p. Pfomogdts] В fêla]: Dsida Jenő (1907— 1938). [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 8. sz. 603—605. p. Pfomogdts] Bféla]: Fodor András: Józan reggel. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 4. sz. 308. p. Pomogdts Béla: Ifjak irodalmi élcsapata. Egy antológia margójára. [Cikk.] A Könyv­táros 1959. 8. sz. 593—594. p. [Az Elő­játék és az Ébredés című prózai antoló­giákról.] Pomogdts Béla: Jankovich Ferenc (1897—). [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 6. sz. 437— 438. p. Pfomogdts] Bféla]: József Attila-díjas köl­tők. Jegyzetek Nádass Józsefről és Garai Gáborról. [Cikk.] A Könyvtáros 1959.6. sz. 443—444. p. Pomogdts Béla: Karácsony Benő (1888— 1944). [Cikk.] A Könyvtaros 1959. 2. sz. 123—124. p. Pomogdts Béla: Radnóti Miklós (1909—1944). [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 7. sz. 523— 525. p. Pomogdts Béla: Reményi Béla: Zsákmány. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 7. sz. 548— 549. p. г.: Móra Ferenc: Elkallódott riportok. -— Napok, holdak, elmúlt csillagok. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 1. sz. 66—67. p. —r •—a: Egy talányos antológia. Gondolatok az Előjátékról. [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 9. sz. 691—692. p. —r —d: Gombó Pál: Gombostűhegyen. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 5. sz. 388— 389. p Reményi Béla: Mándy Iván: Fabulya fele­ségei. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 8. sz. 628—629. p. Remete László: Magyar költők a Tanácsköz­társaságról. [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 3. sz. 193—196. p. Révai József (1898—1959). [Megeml.] A Könyvtáros 1959. 9. sz. 676. p. Réz Pál: Tömörkény István (1866—1917). [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 5. sz. 366— 367. p. Rubóczkv István: Passuth László: Lagúnák. [Ism.j A Könyvtáros 1959. 3. sz. 228. p. — s —a: Kolozsvári Grandpierre Emil: A boldogtalanság művészete. [Ism.] AKönvv­táros 1959. 4. sz. 308—309. p. — s —a: Móricz Virág: Pókháló. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 3. sz. 228—229. p. — s —a: Móricz Zsigmond: Rózsa Sándor. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 11. sz. 866. p. — s —a: Passuth László: Megszólal a sír­világ. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 9. sz. 709. p. — s—a: Remenyik Zsigmond: Bolhacirkusz. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 12. sz. 947. p. S. В.: Madarász Emil: Az árulás. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 6. sz. 467. p. S. В.: Palotai Erzsi: Szerelem, fájdalom. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 1. sz. 70— 71. p. S. В.: Remenyik Zsigmond: Ebből egy szo sem igaz. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 5. sz. 386. p. Salamon Ferenc a „Zord idő"-ről. [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 11. sz. 855—856. p. [Kemény Zsigmond regényéről.] Simándi Béla: Dutka Ákos: A nagy kaland. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 9. sz. 717— 718. p. Simándi Béla: Kárpáti Aurél: A hollófürtű kedves. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 5. sz. 386. p. Simándi Béla: Szatmári Sándor: Históriás ének. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 6. sz. 468—469. p. Simándi Béla: Változások. (Megíratlan té­mák.) [Cikk.] A Könyvtáros 1959. 10. sz. 770—771. p. [A mai magyar irodalomról. } Simon István: A Jangce vitorlái. [Glossza.] A Könyvtáros 1959. 5. sz. 361. p. [A szerző nyilatkozata művéről.] Surbán Zoltán: Tóth Gyula: Csak a tett. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 1. sz. 71. p. Sz. D.: Erdős László: Sziszifusz. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 8. sz. 629. p. Sz. L.: Püspöki Mihály: Gunár Péter. [Ism.] A Könyvtáros 1959. 6. sz. 469. p. .345

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék