Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1981. 13/63. évfolyam

Figyelő - Műmelléklet: Két levél Révész Gézának 726_1. p.

7U2 Dokumentum fogunk is tudni — most főleg az érdekel, hogy hol és hogy van Géza, hallott-e jó híreket róla és tőle, írjon erről hamar, sőt még annál is hamarabb, hogy megkaphassam.3 1 Más érdekes dolgokról is írjon, tudja, hogy ilyenkor milyen jól esik minden kis hír, sőt minden szó kedves emberektől; remélem maga kedves ember? Sokszor üdvözli Zalai Béla A bevezető tanulmányt írta, és a jegyzeteket készítette : GÁBOR ÉVA útját, Zalai ugyanakkor élvezte az Alexander-család többi tagjának, többek között Révész Gézának és Alexander Magdának a barátságát és bizalmát is. Zalai második felesége, Máté Olga fotóművész és Alexander Magda között éveken keresztül szoros barátság volt. Judith M. Laqueur-Révész szóbeli közlése. 1979. szeptember 9-én. 31 Zalai rövidre kiszabott, de alkotásokban roppant gazdag életét értelmetlen halál zárta le. 1914 nyarán mint zászlós vonult be katoná­nak, egysége rövid ideig Debrecenben állomásozott (ekkor írta az itt közölt levelezó'lapot). Nem sokkal késó'bb kikerült az orosz frontra, hadifogságba esett és az omszki hadifogolytáborban kiütéses tífuszban halt meg 1915. február 2-án. (Lásd erró'l all. sz. jegyzetet is.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék