Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1992. 23/73. évfolyam

iraALCMTCRTÉNEJ A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1992. LXXIII. 1. szám. Új folyam XXIII. 1. szám Szerkesztőbizottság: BÉCSY TAMÁS, FRIED ISTVÁN, IMRE LÁSZLÓ, JELENÍTS ISTVÁN, KENYERES ZOLTÁN, KULCSÁR PÉTER, LENGYEL BALÁZS, MADOCSAI LÁSZLÓ, NÉMETH G. BÉLA, POSZLER GYÖRGY, SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, TARJÁN TAMÁS, WÉBER ANTAL Főszerkesztő: NAGYPÉTER Szerkesztők: Q N Л /OF Л R^RZKY RITA és SÁNDOR ISTVÁN Szerkesztőség: 1052 Bp. Piarista köz 1. III. em. 51/c. T: 137-7819 -f ^'^Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza! TARTALOM N GYÖRGY: Ixtértelmező motívumok AZ ember tragédiá­jában 1 GYÖRKÉ ILDIKÓ: A balladaszerű novella megjelenése Petelei Ist­vánnál 27 BABICS ANDREA: A Gólyakalifa néhány szerkezeti sajátossága 40 A tartalom folytatása a hátsá borítólapon

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék