Tamás Attila szerk.: Irodalomtörténet, 2001. 32/82. évfolyam

IRODALOMTÖRTÉNET A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a tudományegyetemek irodalomtörténeti intézeteinek folyóirata Megjelenik a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával V jjlVrf NKM7FT1 К11Т1ИЛШ OBÖKSCC M1C1SZ Г0И1ГМЛ 2001. LXXXII. évf., 1. sz. Új folyam XXXII. évf., 1. sz. Főszerkesztő: TAMÁS ATTILA Felelős szerkesztő: KOVÁCS SÁNDOR IVÁN Technikai szerkesztő: RUTTKAY HELGA Szerkesztőség Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet 4010 Debrecen, Pf. 52. Telefon/fax: (52)512-934 Titkárság: Papp Eleonóra Szerkesztőbizottság BÉCSY TAMÁS, FERENCZI LÁSZLÓ, FRIED ISTVÁN, GÖRÖMBEI ANDRÁS, IMRE LÁSZLÓ, KABDEBÓ LÓRÁNT, KENYERES ZOLTÁN, KOVÁCS SÁNDOR IVÁN, KULCSÁR PÉTER, KULCSÁR SZABÓ ERNŐ, LENGYEL BALÁZS, MADOCSAI LÁSZLÓ, NÉMETH G. BÉLA, POSZLER GYÖRGY, PRAZNOVSZKY MIHÁLY, ROHONYI ZOLTÁN, SZIGETI LAJOS SÁNDOR, SZÖRÉNYI LÁSZLÓ, TARJÁN TAMÁS, WÉBER ANTAL A Szemle-rovat szerkesztője: S. VARGA PÁL Felelős kiadó: PRAZNOVSZKY MIHÁLY Kiadóhivatal Magyar Irodalomtörténeti Társaság Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar 1052 Budapest, Piarista köz 1., I. em. 59. Telefon: 337-7819 Recenziós példányok és kritikák a szerkesztőségbe küldendők. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék