Állami Gimnázium, Jászberény, 1887

A JÁSZBERÉNYI VÁROSI KATH. FOGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1887 -88. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI HIMPFNER BÉLA, KIK. I. IGAZGATÓ. TARTALOM; Európa természeti jellege és viszonya a többi földrészekhez. Horváth István­tól.— Adatok a jászberényi meteorologiai állomásból az 1887. évről. Ifj. Streit- man Andrástól. — A tanintézet állapotrajza: I. Tanárkar. II. Tanterv. III. Tan­anyag. IY. Szabad dolgozati feladványok. V. Az 188s/9 tanévben használandó tan­könyvek jegyzéke. VI. Szertárak. VII. Önképzőkör. VIII. Segélyző-egyesület. IX. Ösztöndíjasok. X. Adatok az intézet történetéhez. XI. Érdemsorozat és statisztikai táblázatok. XII. Érettségi vizsgálat. — Tudnivalók az iskolai rendtartásból. JÁSZBERÉNYBEN, NYOMATOTT BRÜNAUER ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1888.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék