Állami Gimnázium, Jászberény, 1888

A JÁSZBERÉNYI KÖZSÉGI KATH. FÖ GYMNAS IUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1S88-89. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI HIMPFNER BÉLA, KIK. I. IGAZGATÓ. TARTALOM: Megemlékezés Golenich Károly, r. tanárról. B. K.-tól. — Kopernik világ- rendszeréről. Bartók Istvántól. — A jászberényi gymnasium múltjának és új épületének rövid ismertetése. H. B.-tól. — Adatok a jászberényi meteorologiai állomásból az 1888. évről. Streitman Andrástól. — A tanintézet állapotrajza: I. Tanárkar. II. Tanterv. III. Tananyag. IV. Szabad dolgozati feladványok. V. Az 1889/90. tanévben használandó tankönyvek jegyzéke. VI. Szertárak. VII. Önképzőkör. Vili. Segélyző-egyesület. IX. Ösztöndíjasok és jutalmazottak. X. Érettségi vizsgá­lat. XI. Adatok az intézet történetéhez. XII. Érdemsorozat és statisztikai táblázatok. A t. ez. szülők figyelmébe. Tudnivalók az iskolai rendtartásból.--------------------------.r---*- -Kr ~ : -------------------------­JÁSZBERÉNYBEN, NYOMATOTT BALÁZS ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1889.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék