Állami Gimnázium, Jászberény, 1889

Л JÁSZBERÉNYI KÖZSÉGI KATH. FÖGYMNASIUM KÖZZÉTESZI HIMPFNER BÉLA, KIK. IGAZGATÓ. TARTALOM: A magyar nemzeti irodalomtörténelem rendszeres áttekintése Bari a Kálmán és Paulay Ödöntől. — Az 1889. évi időjárásra vonatkozó feljegyzések, a jászberényi ípeteorologiai állomás észlelései alapján, S t r e i t in a n Andrástól. — A tanintézet állapotrajza. —Tanárkar. — Tanterv. — Tananyag. — Szabad dolgozati feladványok. — Szertárak. — Segélyző egyesület, — Ösztöndíjasok és jutalmazottak. — Érettségi vizsgálat. —Adatok az intézet történetéhez.—Érdem­sorozat és statisztikai táblázatok. — Tudnivalók az iskolai rendtartásból. JÁSZBERÉNYBEN. NYOMATOTT BRÜNAUER ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1890. ÉRTESÍTŐJE AZ 1889-90. TANÉVRŐL.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék