Állami Gimnázium, Jászberény, 1890

A JÁSZBERÉNYI KÖZSÉGI КАТИ. FŐGYMWAS1UM Értesítője AZ 1890—91. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI HIMPFNER BÉLA, KIK. IGAZGATÓ. TARTALOM: Irány választás. P e r é n у i Ferencztől. — Időjárásunkról az 1890. évben. Streit man Andrástól. — Testi nevelés és játék. — A jászberényi közs. katli. főgymnasium nyári torna- és játszótere. — A tanintézet állapotrajza : Tanárkar. — Tanterv. — Tananyag. — Országos tornaverseny. — Rendkívüli tantárgyak. — Zenekör. — Vívás. — Önképzőkör. — Szabad dolgozatok a magyar irodalomból. — Tan- és segédkönyvek. — Szertárak. — Segélyzó' egyesület. - Ösztöndíjasok és jutalmazottak. — Érettségi vizsgálat. — Adatok az intézet tör­ténetéhez. —- Érdemsorozat és statisztikai táblázatok. — Tudnivalók az iskolai rendtartásból. — Tornaverseny. JÁSZВ ER É N Y NYOMATOTT BRÜNATJER ADOLF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1891.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék