Állami Gimnázium, Jászberény, 1912

ш is га e (E i I □ В w f к га IE Ш i га ж A JÁSZBERÉNYI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ír értesítője AZ Í912—1913. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: Dr. SZOMBATHY ISTVÁN KIR. IGAZGATÓ. 1913. NYOMATOTT NOVOTHA ANDOR KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. JÁSZBERÉNY. a i i a a a □ s a a a a m a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék