Állami Gimnázium, Jászberény, 1915

шшшх =3^ "ЭЕ .......—3)У A JÁSZBERÉNYI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915—16. ISKOLAI ÉW$ŐL. KÖZZÉTESZI: Dr. SZOMBATHY ISTVÁN, Щ. IGAZGATÓ. 1916. nyomatott Tlovotha Andor könyvnyomdájában, Jászberényben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék