Jel-Kép, 1980 (2. szám)

Gyújtópontban - Angelusz Róbert: A tájékozódás és véleményformálás esélyei

A TÁJÉKOZÓDÁS ESÉLYEI A kommunikációs csatornák nagyobb készlete, a több forrásos informálódás lehetősége természetesen jelentős az informálódás hatékonysága szempontjából. A több csatorna hatása akkor is számítana, ha pusztán mennyiségi növekedésről, ugyanazoknak az inforimációknak a többszöri ismétlődéséről volna szó. A na­gyobb hatékonyság azonban nemcsak az ismételt igénybevétel megerősítő, rög­zítő hatásán keresztül érvényesül. A több csatornás tájékozódás több dimenziós informálódást, az alternatív értelmezések szélesebb hálózatát is jelenti. Ez az árnyaltabb, kontrasztokkal és feszültségékkel telítettebb tájékozódás növekvő mértékben indukál információszükségletet és ezen keresztül is növeli a haté­kony tájékozódást. A vélemények rétegződése Az eddigiek során azt vizsgáltuk, hogy a különböző társadalmi rétegekben milyen különbségek alakulnák ki a felülről lefelé haladó információk igénybe­vétele és az informálódás hatékonysága szerint. Amikor a véleményformálódás lehetőségeit vesszük szemügyre, megfordítjuk vizsgálódásunk irányát. A köz­életi-politikai kérdésekben való véleményformálódás elemzésével az alulról fel­felé irányuló információáramlás szférájához közelítünk: azt kíséreljük meg nyo­mon követni, hogy a vélemények kialakításának rétegspecifikus különbségei mennyiben jelentenek eltérő esélyeket a rétegszükségletek tudatosításában és közvetítésében. 34 A tájékozódási háromszög Szecskő Tamás sémája, amely jól szemlélteti, hogy a hierarchián lefelé haladva hogyan szűkülnek be a kommunikáció csatornái. Lásd: Az információtól a köz­életig. Kossuth Kiadó, 1973. Előszó. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék