Jel-Kép, 1988 (4. szám)

KÖZELKÉP - Jakab Zoltán: A sajtótermékek ára és fogyasztása Magyarországon 1957-1987-ben

37 A SAJTÓTERMÉKEK ÁRA ÉS FOGYASZTÁSA . 8. tábla Az újságok és más időszaki sajtótermékek vásárlására fordított kiadások hányada a személyes célú kiadásokban a háztartás jellege szerint (ezrelékben) munkás­osztály termelőszövet­kezeti parasztság kettős jövedelműek szellemi foglalkozásúak inaktívak 1976 1977 1978 1979 1980 4,7 5.1 5.2 6,7 6,5 3,4 3,9 4.2 5,4 5.3 3,3 4,1 4,0 5,7 5,0 6,6 7,1 7,3 8,3 7,6 6,2 7.0 6,8 9.1 9.2 Forrás: A KSH Háztartás-statisztika megfelelő köteteinek adataiból számítva. 9. tábla munkás­osztály termelőszövet­kezeti parasztság kettős jövedelműek szellemi foglalkozásúak inaktívak 1976 203 145 173 346 116 1977 221 167 210 359 135 1978 232 175 215 375 139 1979 233 188 227 339 150 1980 235 187 213 323 160 1981 233 188 205 329 157 1982 243 197 211 337 152 1983 225 189 213 351 160 sok hányada, bár a részarány így is jócskán meghaladta az 1978-as évben kialakultat. Az 1980-as folyamatok fokozatos alkalmaz­kodást, fogyasztási átrendeződést jeleznek, s nyilvánvalóan nem pusztán a sajtóárakra való reagálásról volt szó. (Már csak azért sem, mert míg 1979-ben 39 százalékkal drá­gultak az értékesített átlagos lappéldányok, 1980-ban „csak" további 4,6 százalékkal ke­rültek többe.) A fogyasztók csökkentették a sajtótermékek iránti keresletüket, de nem egyidejűen és nem egyformán. Ezt mutatják a 10. tábla adatai is. Az 1976—78-ban láthatóan élénk sajtófo­gyasztási növekedés először az értelmiségiek körében tört meg, akik már 1979-ben drasz­tikusan csökkentették lapvásárlásaikat — az 1976-os szint alá —, olyannyira, hogy az 1978-as mennyiséget a következő években sem közelítették meg. A wwn&ósháztartá­sokban az 1979-es áremelkedések a sajtóter­mékek fogyasztásának stagnálásához vezet­tek, amit aztán az 198l-es lapdrágulás még megnyújtott egy évvel. A paraszti háztartá­sok még 1979-ben is növelték fogyasztásu­kat, majd rövidebb stagnálás után némileg tovább növelték. (E tapasztalatok jó össz­hangban vannak mind a megyei napilapok, mind pedig a Szabad Föld kapcsán bemuta­tott tendenciákkal.) A kettős jövedelmű ház­tartások is 1980-ban reagáltak az árváltozá­sokra, s a fogyasztás korlátozása a követke­ző években stagnáló szintet alakított ki. Legkésőbben — talán meglepő — az inaktív háztartások korlátozták fogyasztásukat. Itt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék