Rédey Miklós: Alaki eljárások a rendőri hatóságok előtt. Iratminták (Budapest, 1902)

IV. évfolyam 1909. jun.—Jul.—aug. VI-VII—VIII. 8/ám IB 1 : KÖZIGAZGATÁSI KÖNYVTÁR ; Szerkeszti és kiadja : j Dr. KAMPIS JÁNOS « ALAKI ELJÁRÁSOK \ RENDŐRI HATÓSÁGOK ELŐTT. IRATMINTÁK s , V ,,v RENDŐRKAPITÁNYSÄGOK, SZOLGAB1 RÓSÁGOk ÉS NAGYKÖZSÉGÉÉ HASZNA LA PÁR A ÖSSZEÁLLÍTOTTA ÉS UTASÍTÁSOKKAL ELLÁTTA RÉDEY MIKLÓS A BUDAPESTI ÁLLAMI RENDŐRSÉG KÉR. KAPITÁNYA. Ára 3 kor.- SO fill. MEGJELENIK HAVONKINT \ > Szerkesztőség^ Budapest, L kerület (Vár), Uri utcza Kiadóhivatal i Z. Orsz. Közp. Községi Nyomda Részv.-társ. Budapest, VI., Váezi-korút 61. E1>ŐFIZKTÉSI JÓM i /Egész évre (12 füzet) 12 kor. Félévre (6 füzet) ft kor. Egyes szám 1 kor. 20 64. szám. — iirrrmr i .TiEtAvtTANit] v i i +'i: PTrrrirjTn'.T-; ’ — - - ■ -------- . ii' . r —i i!»’il . . i ■ ,^-jpi >. w i I ». - » ^ T' ».i ki '4r~.',’r .-»•.. ^ Ji* M y-V V -v* -v* -v' KÚaslOl K»OMDA. BUDAPEST, VI.» VÁOZ KÖRl'lT Rl

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék