Csatskó Imre: A francia polgári törvénykezés, különösen a birósági szervezet és annak alapelvei (Pest, 1867)

A FRANCIA POLGÁRI TÖRVÉNYKEZÉS, KÜLÖNÖSEN A BÍRÓSÁGI szervezet ÉS ANNAK ALAPELYEI. IRTA CSATSKÓ IMRE. BÖLCSELET- ÉS JOG TUDOR , HITES ÜGYVÉD, KIR. ÍTÉLŐ TÁBLAI BÍRÓ, A MAGY. TUDOM. ACADEMIÁNAK LEVELEZŐ, S AZ ÁLLAMV1ZSGÁLATI BÍZOTT MÁNY JOGOSZTÁLYÁNAK TAGJA, A KASSAI ÉS GYŐRI KIR. ACADEMIÁKBAN VOLT JOGTANÁR. PI8Y, 18®?. ELSŐ MAGYAR EGYESÜLETI KÖNYVNYOMDA (FANDA ÉS TÁRSAI). 3 koronautcza 18 sz.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék