Az igazságügyminister által javaslatba hozott szabályok a bűnvádi eljárás egyöntetüsége tárgyában (Pest, 1872)

.1A VASLATBA HOZOTT SZABÁLYOK A BŰNVÁDIyftjÁRÁS AZ IGrAZSÁGrÜGYMINISTER ÁLTAL EGYÖNTETÜS|p TÁRGYÁBAN. PEST, 4872. KIADJA R A T H MÓR.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék