A Jövő Mérnöke, 1993 (40. évfolyam, 1-34. szám)

1993-01-14 / 1. szám

lílll. INF€ßM4CI()l\ Decemberben 43 ezer DM értékű, a német nyelvű kép­zéshez szükséges tankönyvajándékot kapott egyetemünk. A könyvek a Baden-Württenbergi Kulturális Minisztérium adományaként (28 ezer DM) és a Karlsruhei Egyetem DAAD kerete (15 ezer DM) révén kerültek hozzánk. 1992. december 4-7. Ginsztler János rektorhelyettes részt vett a Feani VB ülé­sén Brüsszelben. December 7-13. Ginsztler János rektorhelyettes a Svéd Mérnökakadémia (IVA) meghívásának eleget téve szakmai tanulmányúton vett részt Svédországban. Útja során tájékozódott az IVA tevékenységéről, iparvállalatokkal való kapcsolatai jellegé­ről, egyetemközi együttműködési és ösztöndíj -lehetőségek­ről. December 15-17. A Kolozsvári Műszaki Egyetem delegációja a két egyetem közti együttműködés további lehetőségeiről tárgyalt a BME vezetőivel. December 17-18. A Nagyváradi Műszaki Egyetem rektora és munkatársai megbeszéléseket folytattak a BME vezetőivel az együtt­működés elmélyítéséről. 1993. január 5. A BME rektora fogadta a Krakkói Műszaki Egyetem rek­torát. Tájékoztató Az általános forgalmi adóról szóló törvény megváltoztatta a diák- és munkahelyi étkeztetés ÁFA adókulcsát. Ennek megfe­lelően 1993. január 1-től az előfizetéses menü jegyek ára az alábbiak szerint változik: Ebéd 75,-Ft/adag Kímélő ebéd 80,-Ft/adag Vacsora 65,-Ft/adag Az a’Ia carte étkeztetésben az eladási árak az ÁFA bevezeté­sének megfelelően módosulnak. A közgazdaságtan tan­szék ebben az évben Is díjmentes adótanácsadást biztosít 1993. február 1-től március 15-ig, hétfőn és csütörtökön 14 órától 16 óráig a K.II. emelet 65-ben. A tanácsadást tanszékünk felsőfokú adószakértői ké­pesítéssel rendelkező ok­tatói biztosítják. Fizika-matematika korrepetáláshoz egyetemistát keresek, műszaki szakközépiskola 2. osztályába járó fiam mellé. Érdeklődni lehet hétköznap 10-16 óra között, 131-29-90. ÖCvtíAÓút&t A vizsgaidőszakra való tekintettel az angol nyelvi pályázatunk határidejét meghosszabbítjuk. A tesztek megoldását 1993. február 12-én 15 óráig lehet leadni a szerkesztőségben, a T. épület I. emelet 16-ban (illetve bedobni a szerkesztőség postaládájába). Eredményhirdetés február 25-i számunkban lesz. A megoldásokhoz mellékeljetek a JM címoldaláról kivágott 5 különböző színű angol mellékletet jelző téglalapot, ezenkívül a pályázatnak tartalmaznia kell a beküldő nevét, karának elnevezését és tankörszámát is. (A tesztet a karácsonyi számban találjátok!) Következő számunkban folytatjuk az angol nyelvleckék közlését! 1993. JANUÁR 14. Értesítjük Kedves Olvasóinkat, togy a szerkesztőségben (T épület /. emelet 16.) január negyedikétől kezdve lapunk ismét előfizethető. Az egész évre szóló előfizetés továbbra is kedvezményes —■ 35 számot 270forint ellenében kapnak meg olvasóink.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék