A Jövő Mérnöke, 1995 (42. évfolyam, 1-32. szám)

1995-01-19 / 1. szám

n 2 a Habilitációs előadás Dr. Koren Csaba: A megengedett tengelyterhelés növelésének hatása az útpályaszerkezetre. Habilitációs előadás: 1995. február 3-án 10 órakor K. ép. I. emelet 33. Habilitációs kollokvium: 1995. február 3-án 11 óra 15 perckor K. ép. I. emelet 33. az építőmérnöki kar habilitációs bizottsága Kata János „A tananyagelrendezés tervezé­se matematikai eljárásokkal” című doktori dolgozatának nyilvános védése 1995. janu­ár 30-án 10 órakor a BME K. I. 65-ben lesz. Természet- és Társadalomtudományi Kar dékáni hivatala Dr. Petrik Olivér egyetemi tanárt (finom- mechanikai optikai tanszék) az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Tudományos Egyesület tisztújító közgyűlése megválasz­totta az egyesület elnökévé. Dr. Ábrahám György egyetemi docens (finommechanikai optikai tanszék) kiemel­kedő optikai eredményeiért, elnyerte az OPAKF1 által alapított 1994. évi Petzval Jó- zsef-díjat. Dr. Kaposvári Zoltán egyetemi docens tanszékvezető Fizessen elő A Jövő Mérnökére! Lapunk ára az új évben jelképes összeggel, 50 fillérrel emelkedett. Mindössze ennyit kívánunk áthárítani olvasóinkra megemelkedett költségeinkből. Előfizetési órák naponta 10 és 14 óra között a szerkesztőségben, a T épületi. 16-ban. A közelmúltban (még az óévben) avatták fel Macskássy Árpád egykori műegyetemi professzor emléktábláját, születésének századik évfordu­lója alkalmából. A márványtáblát a nagyhírű professzor tanítványai és tisztelői helyezték el Macskássy Árpád volt lakóhelyén, a Bertalan Lajos utca 15. falán. FELHÍVÁS A Budapesti Műszaki Egyetem, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem, illetve az Állatorvos-tudományi Egyetem - elegendő szá­mú jelentkező esetén - közös oktatási programot indít „Orvosbioló­giai mérnök” néven. A három éves képzés 1995 februárjától indul. Bővebb információt kérni és jelentkezni 1995. január 9. és 27. kö­zött lehet a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának déká­ni hivatalában (1111 Budapest, Egry J. u. 18., telefon: 181-2306.) A képzésre a BME és ÁOTE negyedéves, illetve a SOTE ötödéves orvostanhallgatóin és negyedéves gyógyszerészhallgatóin kívül egyetemi végzettségű kollégák (mérnökök, orvosok, gyógyszeré­szek, biológusok, fizikusok, stb.) is jelentkezhetnek. 1995. JANUAR 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék