A Jövő Mérnöke, 1997 (44. évfolyam, 1-17. szám)

1997-01-23 / 1. szám

Tudományos és Környezetvédelmi Újságíró Stúdió A TÚK és a MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskolája másodszor is elindítja Tudományos és Környezetvédelmi Újságíró Stúdióját, ahová olyan reálszakos főiskolai és egyetemi hallgatók, illetve frissen végzett diplomások jelentkezését várjuk, akik kedvet éreznek a tudomány és a környezetvédelem kérdéseinek a nyomtatott és az elektronikus sajtóban való közérthető megjelenítésére. A nyugati világban jelentős közvéleme'ny- és közvéleményformáló szerepet betöltő tudományos-technikai-környezetvédelmi isme­retterjesztés nem könnyű feladat, miközben mind fontosabbá válik a természettudományos és műszaki ismeretek, eredmények saj­tóbeli bemutatása, valamint a nap mint nap felmerülő környezeti problémák tudományos hátterének megvilágítása a közvéle­mény számára. Az újságírás e sajátos területén különösen kívánatos a megfelelő előképzettség. A stúdió speciális tematikájának el­végzésével a résztvevők megszerezhetik az alapokat ahhoz, hogy a tudomány és a környezetvédelem szakavatott ismeretközlőivé és médiaszakembereivé váljanak. A 15 hetes tanfolyam 1997 februárjában kezdődik és júniusáig tart. Heti egy alkalommal 2x2 órás elméleti, illetve műhelyfoglalkozás. Jelentkezési határidő: 1997. február 14. A jelentkezéseket címmel, telefonnal a MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola címére kell elküldeni: 1062 Budapest, Andrássy út 101. Jelentkezéshez egy szabadon választott műfajú, legfeljebb 3 oldalas írásművet és részletes önéletrajzot kell csatolni, melyből a jelentkezés indoka is kiderül. A leendő hallgatókat február elején felvételi beszélgetésre hívjuk be. Tandíj: 35 ezer Ft. Feltétel az angol (esetleg más idegen) nyelv középszintű (beszéd és olvasáskészség) ismerete. A tanfolyam sikeres elvégzéséről a MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskolája és a Tudományos Újságírók Kamarája közös bizonyítványt ad ki. Érdeklődni lehet az Újságíró Iskola tanulmányi osztályán (tel.: 342-4703). Nyilvános védés A Gépészmérnöki Karon Karl Erich Leich okleveles gépészmérnök „Die Wärmegehand- lungsempfindlichkeit von Stahlmaterialien X10 CrMo V Nb 91 und X20 CrMo V 12 1” című PhD értekezésének nyilvános védésére 1997. január 27-én (hétfőn) 10 órakor kerül sor a vil­lamosipari anyagtechnológiai tanszéken (V2 épület I. emelet 155.) Autóvezetői tanfolyam indul február 24-én a Műegyetemen. Jelentkezés a Postaszolgálaton. Tel.: 258-1222 Kedves Olvasóink! Új évet kezdünk, először tehát illik mindenkinek szerencsés esztendőt kívánni. Ugyanakkor azonban egy kevésbé kellemes bejelentéssel is tartozunk vásárlóinknak, előfize­tőinknek. Hosszú idő óta a Jövő Mérnöke ára jelképesnek mond­ható, eközben azonban költsége­ink folyamatosan és drasztikusan emelkednek. Idén tehát nem halogathatjuk tovább mi sem az áremelést. Az új évben megjelenő Jövő Mérnöke lapszámainak ára 35 Ft-ra emel­kedik. Lapunk továbbra is kéthe­tente jelenik meg, a tavaszi félév­ben 10 szám lát napvilágot. Régi előfizetőink ebben a félév­ben továbbra is megkapják újsá­gaikat, amiért nem kell fizetniük, hiszen a ritkított megjelenés miatt ez még jár nekik. Új előfizetőink az év végéig 550 Ft-os (kedvezmé­nyes árú) előfizetés ellenében 17 számot kapnak kezükbe. De ezzel még nem fejeződött be a rossz hírek sora. Szerkesztősé­günk rövid időn, talán napokon belül új helyiségbe költözik, egye­lőre nem tudni, hova. Kérjük, hogy előfizetési szándékukat elő­zőleg telefonon jelezzék a 24-30- as melléken, hétköznap 10 és 14 óra között. Reméljük, az új ár senkit sem riaszt vissza a Jövő Mérnöke meg­vásárlásától, hiszen ez az összeg ma már egy Sport csoki áránál is kevesebb. Továbbra is várjuk in­formációikat, cikkeiket, észrevéte­leiket! a szerkesztőség 1997. JANUÁR 23. 2 - JAA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék