Kakas Márton, 1894 (1. évfolyam, 1-14. szám)

1894-09-30 / 1. szám

József kir. herceg. Nos, édes Tencer? Tencer Pál. Fenség! Utolsó ár n frt és 30 kr. beköszöntő. jVíielőtt pennámat a tintába mártom, Jsmerj meg olvasd: nevem h^akas jYÍ árion. jNfem divatos fajta az én vizitjártyám, jNincs rajta cikornya elefántcsont hártyán; ßecsületes, vidám magyar fickó vágyóig, íja borul, ha tisztul, az én kedvem ragyog. Jgazság és tréfa kétélű fegyverem; poronggal a ferdét holtra sohsem verem, P/Lájam nem fekete, az epém nem sárga, -Ellenfelet durván nem tiprok a sárba, íjanem a mókára mindig készen állok: Szememet nem üli szemfényvesztő hályog, )\ hibát meglátom, nyesem a vadhajtást, j\fem ismerek sógort, nem ismerek pajtást; )\ mi rút vagy ósdi, ostoba vagy félszeg; fannak harag nélkül csipkedője lészek, )\kárki fia légy, magyarom, az orrod Jól megcsiklandozom, ha nagyon fenn hordod. Ezer ősi cafrang, száz magyar betegség jVíind cégérre kerül, hogy agyon nevessék! j\fem keresek bambán bogot minden sertén, Cukorban adom be a patikaszert én, félig mulatságul, félig tanulságul, T)e csak nyiltan, szembe, sohsem orvul, hátul. Végig járok-kelej nagy jVÍagyarországon, T70I szivesen látnak, a rezet kivágom; p\m csörgősapkásnak egy lélek se tartson, Cigánykereket nem hányok a piarcon, j\fem leszek én soha léha csepürágó, Se korcsmái íjanzvurst, sem intrijus Jágó; , Szilaj duhajság is távol esik tőlem, tfanem törött borsot tartogatok bőven, Ötöm a maradit villámos szikrával, Csípem a szélházit tüzes paprikával; jNfem nézek se komát, se klikket, se pártot, pe tréfa jussán a jó ügynek nem ártok. Cátásom nem rontja tudós okuláré, pe azért nem leszek soha vaksi máié, jA jókedv virágos gyalogúján végig Vigan fütyörészve járok én mindétig; Jí\kább dalra gyújtok, mintsem gáncsot vessek, pogáncsot örömest csak szamarak esznek, palotán a márvány szememet nem sérti, Szalmakunyhó elől utam sohse tér ki, Ceszek a ki vagyok: nevetők barátja, Sutának az épet ki sohase látja, Coliam a szivárvány hét szinébe mártom, Jnstálom: a nevem fürge r\ ülku a Pl)arqiís5iqeíre. I. évfolyam, 1-sö szám. Budapest, 1890. szepf. 30.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék