Katolikus Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1928

A MIASSZONyUNKRÓL NEVEZETT SZEGÉNy ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KALOCSAI ÉRSEKI R. K. TANÍTÓNŐ- KÉPZŐ-INTÉZETEK, KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ, POLGÁRI ISKOLA, ELEMI NÉPISKOLA, KISDEDOVODA Titnmn yiwnmvj üli и и и < If* jk fwM 'I :ЯН ükj ÉRTESÍTŐJE AZ 1928-29. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADJA : AZ INTÉZETI IGAZGATÓSÁG KALOCSA, 1929. ÁRPÁD részvénytársaság könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék