Katolikus Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1929

A MIASSZQNyUNKRÓL NEVEZETT SZEGÉNy ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KALOCSAI ÉRSEKI R. K. TANÍTÓNŐ­KÉPZŐ-, KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETEK, POLGÁRI ISKOLA, ELEMI NÉPISKOLA, KISDEDOVODA J ] • ' “W ÉÉÉh^álÉ6y*jLII Ü jÄfeüml { 1 1 n,­■ ^^■№-5ЯнЯ8бИЯ тШЯШШ •чш^т ; -1 i 'ТПяШШШШшКш- ' ;8шЩг§8 & 1 Ж! 11 Ai 11 U11 Щ й 1 * шя L В i . 1 * g.'t ';й/йв| г г fir értesítője AZ 1929-30. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADJA : AZ INTÉZETI IGAZGATÓSÁG. KALOCSA, 1930. árpAd részvénytársaság könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék