Katolikus Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1930

A MIASSZONyUNKRÓL NEVEZETT SZEGÉNy ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KALOCSAI ÉRSEKI R. K. TANÍTÓNŐ­KÉPZŐ,- KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETEK, POLGÁRI ISKOLA, ELEMI NÉPISKOLA, KISDEDOVODA AZ 1930—31. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADJA : AZ INTÉZETI IGAZGATÓSÁG. KALOCSA, 1931. Árpád részvénytArsasAg könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék