Katolikus Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1931

A MIASSZONyUNKRÓL NEVEZETT SZEGÉNy ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KALOCSAI ÉRSEKI R. K. TANÍTÓNŐ­KÉPZŐ-, KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETEK, POLGÁRI ISKOLA, ELEMI NÉPISKOLA, KISDEDOVODA ÉRTESÍTŐ J E AZ 1931—32. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADJA : AZ INTÉZETI IGAZGATÓSÁG. KALOCSA, 1932. ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék