Katolikus Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1933

Л MIASSZONyUNKRÓL NEVEZETT SZEGÉNy ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KALOCSAI ÉRSEKI R. K. TANÍTÓNŐ- KÉPZŐ-, KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETEK, POLGÁRI ISKOLA, ELEMI NÉPISKOLA, KISDEDÓVODA értesítője AZ 1933-34. ISKOLAI ÉVRŐL. KIADJA: AZ INTÉZETI IGAZGATÓSÁG. KALOCSA, 1934. ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék