Katolikus Tanitóképző Intézet, Kalocsa, 1937

Á MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KALOCSAI ÉRSEKI R. K. TANÍTÓNŐ- KÉPZŐ-, KISDEDÓVÓNŐKÉPZŐ-INTÉZETEK, POLGÁRI ISKOLA, ELEMI NÉPISKOLA, KISDED ÉRTESÍTŐJE ÁZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 78. ESZTENDEJÉRŐL. AZ 1937—38. ISKOLAI ÉVRŐL. i,-‘í r 4' A fi A * KIADJA: 2,«í o;O i л . ~Si• /// AZ INTÉZETI IGAZGATÓSÁG, &tvéve : 9$±.é P о г с <2/ ■­h KALOCSA, 1938. NYOMATOTT : ÁRPÁD R.-T. KÖNVWNVOMDÁJÁBAN. NVOMDÁÉRT FELEL; LUKÁCS M. CÉGV.-ÁLIG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék