Állami Gimnázium, Kaposvár, 1920

MAGYAR KIRÁLYI AZ 1920 21. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: PONGRÁCZ KÁROLY D* IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. Az 1920—21. iskolai év története. 2. A tanárok névsora és munkaköre. 3. A tanulók névsora. 4. Szertárak és könyvtárak gyarapodása. 5. Tájékoztató a jövő 1921- 22. iskolai évről. 6. Statisztikai adatok az ifjúságról. KAPOSVÁR, 1921. NYOMATOTT A „SOMOGYI ÚJSÁG“ NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL. ÉRTESÍTŐJE I KAPOSVÁRI ÁLLAMI § főgimnázium'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék