Állami Gimnázium, Kaposvár, 1921

A KAPOS VÁRI MAG Y. KIR. ÁLLAMI ÉRTESÍTŐJE AZ 1921—22. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: PONGRÁCZ KÁROLY DR IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. Saárdi Somssich Pál. 2. A tanárok névsora és munkaköre. 3. A tanulók névsora. 4. Szertárak és könyvtárak gyarapodása. 5. Az 1921 —22. iskolai év története. 6. Tájékoztató a jövő 1922—23. iskolai évre. 7. Statisztikai adatok az ifjúságról. KAPOSVÁR, 1922. NYOMATOTT A „SOMOGYI ÚJSÁG“ NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL. P? SOMSSICH PÁL v® FŐGIMNÁZIUM

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék