Állami Gimnázium, Kaposvár, 1922

A KAPOSVÁRI M'A GY. KIR. ÁLLAMI KÖZZÉTESZI: DR. PONGRÁCZ KÁROLY IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. A tanári kar munkaköre. 2. A tanulók névsora. 3. Statisztikai adatok az ifjúságról. 4. Az 1922—23. iskolai év története. 5. Tájékoztató a jövő 1923—24. iskolai évre. 6. Tankönyvjegyzék. KAPOSVÁR, 1923. NYOMATOTT A „SOMOGYI ÚJSÁG“ NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL. ЩШ SOMSSICH PÁL Í|p|jÍ "^FŐGIMNÁZIUM * ÉRTESÍTŐJE AZ 1922-23. ISKOLAI ÉVRŐL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék