Állami Gimnázium, Kaposvár, 1923

A KAPOSVÁRI MAQY. KIR. ÁLLAMI SOMSSICH PÁL VóGIMNAZIUM* ÉRTESÍTŐJE AZ 1923—1924. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: PONGRACZ KÁROLY DR. IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. A tanári kar munkaköre. 2. A tanulók névsora és érdemjegyei. 3. Statisztikai adatok az ifjúságról. 4. Az 1923—24 iskolai év története. 5. Tájékoztató a jövő 1924—25. iskolai évre. i KAPOSVÁR, 1924. NYOMATOTT SZÁL AI FERENC KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék