Állami Gimnázium, Kaposvár, 1924

A KAPOSVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI REÁLGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1924—1925. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: PONGRÁCZ KÁROLY Dr. IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. Halottaink. 2. A tanári kar társadalmi tevékenysége és munkaköre. 3. A tanulók névsora és érdemjegyei. 4. Statisztikai adatok az ifjúságról. 5. Az 1924—25. iskolai év története. 6. Tájékoztató a jövő 1925—26. iskolai évre. Kaposvár, 1925. Nyomatott Fenyvesi Béla könyvnyomdájában. SOMSSICH PÁL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék