Állami Gimnázium, Kaposvár, 1936

—-------------------.— --------—­PÉCSI TANKERÜLET A KAPOSVÁRI NAGY. KIR. ÁLLAMI w %■ SOMSSICH PÁL GIMNÁZIUM (III—Vili. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) ÉRTESÍTŐIÉ AZ 1936-37. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: PONGRÁCZ KÁROLY dr tanügyi főtanAcsos, GIMN. IGAZGATÓ. TELEFONSZÁM: 226. 19 3 7 Nyomatott a Somogymeqyei Nyomda R.-T. könyvnyomdájában, Kaposvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék