Állami Gimnázium, Kaposvár, 1936

PÉCSI TANKERÜLET A KAPOSVÁRI NAGY. KIR. ÁLLANI SONSSICH PÁL GIMNÁZIUM (III—Vili. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) ÉRTESÍTŐIÉ AZ 1936-37. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: PONGRÁCZ KÁROLY dr TANÜGYI FŐTANÁCSOS, GIMN. IGAZGATÓ. TELEFONSZÁM: 226. 1 9 3 7. Nyomatott a Somogymegyei Nyomda R.-T. könyvnyomdájában, Kaposvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék