Állami Gimnázium, Kaposvár, 1937

X PÉCSI TANKERÜLET A KAPOSVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI SOMSSICH PÁL GIMNÁZIUM (IV—Vili. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) ÉRTESÍTŐJE AZ 1937-38. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : ERCSEY JAKAB megbízott igazgató. TELEFONSZÁM : 226. 1 9 3 8. Nyomatott a Somogymegyei Nyomda R.-T. könyvnyomdájában, Kaposvár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék