Állami Főgimnázium, Karánsebes, 1908

®К£­iii I МММНУУМНИН г s A karánsebesi magy. királyi :: állami főgimnázium :: II- é^i Értesítője az 1908 1909. iskolai évről Közzéteszi: Kalkbrenner Antal kir. igazgató. KARÁN6EBES, 1909 Nyomatott az Egyházmegyei könyvnyomdában. □ □□□ □ □□□ 8 □ □□□ □ □□□ ii íi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék