Állami Főgimnázium, Karánsebes, 1909

о on A karánsebesi magy. királyi . :: állami főgimnázium :: III. évi Értesítője az 1909—1910. iskolai évről Közzéteszi: Kalkbrenner Antal kir, igazgató. KARÁNSEBES, 1Э10 Nyomatott az Egyházmegyei könyvnyomdában. □ □□□ □ □□□ □ □□□ □ □□□

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék