Állami Főgimnázium, Karánsebes, 1911

A karánsebesi magy. királyi állami főgimnázium V. évi Értesítője az 1911—12. iskolai évről. Közzéteszi: Kalkbrenner Antal kir. igazgató. Л Karánsebes, 1912 Nyomatott az Egyházmegyei könyvnyomdában. nuiioüsr:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék