Református Reálgimnázium, Karcag, 1878

щ ш А— ¥= , Í Г А \AGYKl MAIUMI BEE. EGYHÁZ TULAJDONÁT KÉPEZŐ IV 0S2TALYU GYMNASIUM AI (2 (2 187s /,,-iki TANÉVRŐL NEGYEDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE: KOVÁCS IIMlíKZE. igazgatótanár. KAKCZAQ, NYOMATOTT SPITZER.S. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék