Református Reálgimnázium, Karcag, 1879

^ К ASCZ ÁGI rsf. gymnasium az 1W74>—lSSO-ilíi TANEVKÖL •■н-е-ъэкь-эяв (ÖTÖDIK ÉVFOLYAM.) 67 Szarkssztetts : KOVÁCS IlMEIRE igazgató-tanár. Ili KARCZAG, NYOMATOTT SPITZER S. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1880.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék