Református Reálgimnázium, Karcag, 1880

•ч A KARCZAGI 4. OszXálxjvi zcf. cpijmnasiwn Ё R T E S I T V É N Y E AZ 1880-81-lKJ TANÉVRŐL.--------•K-E-l3S3?j-t3tí--------­SZERKESZTETTE: KOVÁCS IMRE. IGAZGATÓTANÁR. KAECZA.G, NYOMATOTT SPITZER S. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN issi.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék