Református Reálgimnázium, Karcag, 1893

\жгщ év. ni gymna^iun] ÉRTESÍTŐJE az 1893 —94-ik tanévről, A KÖZZÉTESZI FARAGÓ JÁNOS igazgató. KARCZAG, 1894. SZŐ DI S. KÖNYV NYOMTATÓ-INTÉZETE.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék