Református Reálgimnázium, Karcag, 1910

A KARCZAGI REF. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE Az 1910—1911-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI: HORVATH FEREMCZ IGAZGATŐ-TANÁR. KARCZAG, 1911. NYOMATOTT: NAGY LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék