Református Reálgimnázium, Karcag, 1915

л 6 s щ i &. А KARCZAGI REF. FÖGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE AZ I9I5 1916-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : HORVÁTH FERENCZ IGAZGATÓ-TANÁR. 'I. KARCZAG, 1915. Nyomatott : Nagy Lajos és társai Kertész és Simon könyvnyomdájában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék