Református Reálgimnázium, Karcag, 1939

TISZÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET. A KARCAGI REFORMÁTUS NAGYKUN GIMNÁZIUM (VI—Vili. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) ÉVKÖNYVE ÁZ 1939-1940. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI DR. GAÁL LÁSZLÓ TANÜGYI FŐTANÁCSOS, GIMN. IGAZGATÓ KARCAG, 1940. KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCAG.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék